Association authorities

The Management Board

  • Tomasz Urbański CONIVEO - President
  • Magdalena Brzezińska AXIMO - Vice President
  • Marek Moska BUDMARKUS - Vice President

The Supervisory Board

  • Krzysztof Ostrowski ROBI - Chairman
  • Cezary Brożek GOSER - Member of the Supervisory Board
  • Janusz Wsół JOKA - Member of the Supervisory Board