Akredytacja Ośrodka Szkoleniowego - Akademia Sztuki Posadzkarskiej Uzin UTZ Polska

2020-01-15

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Zarządu PZHiUBPP, po przeprowadzonym audycie, udzieliliśmy akredytacji Akademii Sztuki Posadzkarskiej Uzin UTZ Polska.

Przeprowadzony audyt potwierdził, że w obszarze szkoleń dla branży podłogowej, placówka UZIN UTZ jest kompetentna i spełnia standardy jakości. Zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne,
a szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę na wysokim poziomie.

Decyzja została wydana na podstawie uchwały nr 01/11 z dnia 08.11.2019 r.

Jako Związek jesteśmy usatysfakcjonowani, iż na polskim rynku możemy odnaleźć tak kompetentny
oraz spełniający merytoryczne standardy ośrodek szkoleniowy, a decyzja o udzieleniu akredytacji została podjęta jednogłośnie po uprzedniej konsultacji z audytorem oraz wszystkimi członkami Zarządu.

Gratulujemy

Zarząd Polskiego Związku Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych