I Walne Zebranie Związku

Mamy za sobą I Walne Zebranie Związku, które odbyło się 26 października w hotelu ABTON w Łodzi. Wzięło w nim udział  Członków Zwyczajnych oraz Rada Konsultacyjna reprezentowana przez Małgorzatę Kuczyńską – Cichocką i Tomasza Waczyńskiego. Dotychczasowy Zarząd Związku w składzie Tomasz Urbański – Prezes, Magdalena Brzezińska – Wiceprezes i Marek Moska – Wiceprezes, uzyskał absolutorium. Marek Moska w powodów osobistych zrezygnował z członkostwa w Zarządzie a jego miejsce zajął Ireneusz Pajduszewski z lubelskiej firmy BODEN. Skład Rady Nadzorczej zasilił Lesław Kowalski z firmy LARGO z Wrocławia. Po ponad roku działalności postanowiliśmy wprowadzić drobne zmiany w naszym statucie. Propozycje zmian przedstawiła obecnym Małgorzata Koszuta - Kierownik Biura Zarządu. Po dyskusji nad poszczególnymi punktami przeprowadzono głosowanie. Nowy statut został przyjęty jednogłośnie.

W organizacji zebrania oraz nad jego przebiegiem czuwali prawnicy z wspierającej nas fachowym doradztwem Kancelarii Prawnej Masiota i Wspólnicy z Poznania.