O ile powinny wzrosnąć ceny usług? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ankietą.

2019-03-21

O ile powinny wzrosnąć ceny usług? Prawie 1/4 naszych ankietowanych twierdzi, że o ponad 30%, a prawie połowa, że ponad 20%. Na ile to przełoży się na realny wzrost, tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że aby zachować stabilność bieżącej działalności, to ceny muszą wzrastać.