Pierwsze projekty

2016-11-15

Po licznych konsultacjach stworzony został logotyp organizacji. Stworzono także zarys zasad organizacyjnych min. korzyści dla firm przystępujących do organizacji, nakreślono plan promocji związku, określono główne kierunki finansowania, oraz omówiono wiele spraw organizacyjnych, niezbędnych do uruchomienia funkcjonowania nowego podmiotu.