Polubowne rozwiązanie sporów pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji państwowej

2020-07-22

W dniu 22.07.2020 przedstawiciel Polskiego Związku Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych, Pan Ieneusz Pajduszewski, brał udział w wideokonferencji zorganizowanej przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców tematem było:

„Polubowne rozwiązanie sporów pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji państwowej”

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Pan Adam Abramowicz powitał uczestników i podziękował Prezesowi Prokuratorii Generalnej Mariuszowi Haładyjowi za zainicjowanie tematyki  mediacji w relacjach administracja-przedsiębiorca.

Mediacja i pozasądowe rozstrzyganie problemów są ważnym elementem relacji gospodarczej, dzięki której możliwe jest  znaczące zmniejszenie czasu na rozstrzygnięcia, wymierne zmniejszenie kosztów jak również odciążenie sądów gospodarczych z wielu spraw, które mogą zostać wyjaśnione dzięki profesjonalnym Mediatorom.

Wielu zaproszonych prelegentów przedstawiało stanowiska i możliwości wykorzystania mediacji w relacjach z przedsiębiorcami. Na koniec interesująca dyskusja pomiędzy Gośćmi, Prelegentami  i uczestnikami wideokonferencji ukazała jak ważny temat został poruszony.

Za przykład niech posłuży postulat wprowadzenia w umowach wykonawczych z Inwestorami zapisu o rozwiązywaniu sporów przede wszystkim na drodze mediacji jako koniecznego do przeprowadzenia procesu a ewentualnie jeżeli nie dojdzie do rozstrzygnięć to przez właściwy sąd.

Serdecznie zapraszamy do odsłuchania Posiedzenia Rady Przedsiębiorców pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=GztHCHQOzhY&feature=youtu.be

XVI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców - Polubowne rozwiązywanie sporów pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji publicznej - wideokonferencja

22 lipca 2020 r. obyło się spotkanie w trakcie którego omówione zostały możliwości pozasądowego rozwiązywania spraw spornych wynikających m.in. z:
- zamówień publicznych
- spraw podatkowych
- spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych

W konferencji brali udział:
- Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP
- Aleksandra Rusin – Batko, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości
- Dominik Wojtasiak, Dyrektor Departamentu Legislacyjno- Prawnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
- Marek Wójcik, Pełnomocnik Zarządu ds. Legislacyjnych w Związku Miast Polskich
- Monika Stachura, Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
- prof. dr hab. Andrzej Torbus, Prezes Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.