Rejestracja Związku

2017-03-30

W dniu 30 marca 2017 o godzinie 14.27 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji Związku pod numerem 0000670885. Tym samym Polski Związek Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych stał się pierwsza organizacją samorządu gospodarczego w branży pokryć podłogowych zrzeszającą firmy, na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku.