Spotkanie założycielskie w Uniejowie

2016-09-30

W dniu 30 września 2016 w Uniejowie spotkało się kilkanaście kluczowych firm całej Polski reprezentujących branżę pokryć podłogowych. Dyskutowano o problemach branży, zagrożeniach i szansach jakie przed nią stoją jeśli będzie bardziej zintegrowana. Zaproponowano założenie organizacji na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców. Zdecydowana większość uczestników wyraziła zgodę i przystąpiono do części spotkania założycielskiego. Przyjęto kilka istotnych uchwał, min. statut związku, wybrano władze, ustalono wysokość składek oraz przyjęto regulamin pracy zarządu. Do związku przystąpiło 12 firm, 3 firmy ze względów proceduralnych nie mogły się zapisać i zadeklarowały przystąpienie w późniejszym terminie. Członkami założycielami zostały następujące firmy: Aximo, Bolmar Bis, Boden, BR Wykładziny, Budmarkus, Coniveo, Matrax, Joka, Largo, Persa, Robi, Terry. Opiekę prawną na wysokim poziomie zapewnił adwokat Hubert Masiota z kancelarii Masiota. Ponad 5-godzinne spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.