Wiosenne spotkanie z producentami z branży pokryć podłogowych i czołowymi członkami związku

2018-06-20

7 czerwca, w hotelu Magellan w Bronisławowie, odbyło się spotkanie producentów i ekspertów z branży pokryć podłogowych oraz kluczowych członków Związku. W spotkaniu udział wzięło ponad 30 osób reprezentujących takie firmy jak: Forbo, Uzin, Gerflor, Barlinek, Unilin, Janser, Swiss Krono, Murexin, Jawor, IVCGroup, Aximo, Coniveo, Robi, Budmarkus

 

Omawialiśmy najważniejsze problemy branży i projekty, których prezentację prowadził Prezes Związku Tomasz Urbański uwagę skupiając wokół tematów:

- I Ogólnopolskiego Forum Branży Podłogowej

- Branżowa baza danych sprzedażowych w Polsce do celów statystycznych

- Innowacyjny program szkoleniowy dla branży pokryć podłogowych

- Związkowe rekomendacje dla firm

 

Pomysł stworzenia bazy danych sprzedażowych zainteresował głównie osoby związane z wykładzinami podłogowymi oraz chemią budowlaną. W tych bowiem działach naszej branży brakuje pełnych informacji z rynku polskiego, które pozwalałyby określać tendencje krajowe.

 

Duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję wywołał innowacyjny program szkoleniowy dla branży pokryć podłogowych, który prezentowaliśmy również podczas styczniowej Budmy. Bardzo cenne opinie w dyskusji wnieśli eksperci m. in. Pani Małgorzata Kuczyńska-Cichocka,Tadeusz Wożniak oraz Tomasz Waczyński. Niekorzystna sytuacja w jakiej znajduje się branża, głównie z powodu braku wykwalifikowanych pracowników pogłębia się od kilku lat. Z koniecznością wdrożenia kompleksowego programu szkoleniowego zgodzili się wszyscy uczestnicy spotkania. Zwrócono uwagę na kwestie kursów doraźnych doszkalających ale także długofalowych dla młodych adeptów naszej branży, tak instalatorów jak i doradców handlowych.

 

Podczas omawiania rekomendacji związkowych dla firm przedstawiliśmy wstępne kryteria ich nadawania. Podkreśliliśmy rolę i znaczenie producentów w tym procesie.

Podobnie jak idea organizacji I Forum Branży Podłogowej temat ten wywołał ożywioną dyskusję podczas, której zadawano wiele pytań i przywoływano istotne do uzgodnienia kwestie. Będziemy je omawiać podczas kolejnych spotkań.

 

Przyjemnością dla wszystkich były liczne rozmowy kuluarowe podczas przerw kawowych i lunchu. Nasze spotkanie zakończyliśmy wspólnym obiadem.

To było ciekawe i bardzo ważne wydarzenie!