Zebranie Zarządu Związku oraz Rady Nadzorczej

2020-08-20

W dniu 19.08.2020 r. odbyło się zebranie Zarządu Polskiego Związku Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych wraz z Radą Nadzorczą. Omówione zostały wszelkie działania związku w latach 2018 oraz 2019, sprawy finansowe i członkowskie oraz przyszłe działania Związku. Ponadto miały miejsce głosowania nad uchwałami.

W zebraniu udział wzięli:

  • Tomasz Urbański - prezes PZHiUBPP
  • Ireneusz Pajduszewski - członek zarządu PZHiUBPP
  • Krzysztof Ostrowski - prezes Rady Nadzorczej
  • Lesław Kowalski - członek Rady Nadzorczej
  • Joanna Falkowska - Kierownik Biura Zarządu - protokolant zebrania

W związku z pandemią Covid-19 spotkanie odbyło się za pośrednictwem Clickmeeting.

Standardowo Członkowie Zarządu PZHiUBPP spotykają systematycznie raz w miesiącu. Spotkanie z Radą Nadzorczą odbyło się po raz pierwszy.