Wysokość składek dla Członków Zrzeszonych

Liczba pracowników w Firmie Wysokość rocznej składki członkowskiej
do 5 osób 300 PLN
do 20 osób 600 PLN
powyżej 20 osób 900 PLN
jednorazowa opłata wpisowa 300 PLN

 

Wysokość składki dla członków wspierających po kontakcie z biuro@zwiazekpp.pl