FAQ

 1. Czy zapisując się do Związku trzeba w nim pracować?

Nie, nie trzeba w nim pracować. Można wspierać Związek pewnymi działaniami, ale jest to proponowane tylko niektórym członkom.

 

 1. Jakie są korzyści z przynależności do związku?

Sama przynależność jest już korzyścią, ponieważ dla wielu klientów jest ważne czy firma z która pracują jest pojedynczym, małym podmiotem, czy jest firmą przynależną do czegoś większego, co niejako potwierdza jej profesjonalizm. Poza tym nasi członkowie mogą korzystać z możliwości spotykania się w większym gronie ludzi, którzy na co dzień robią to samo i stykają się z tymi samymi problemami. W naszej organizacji planujemy również kilka projektów, które mogą zwiększyć przewagę konkurencyjna na rynku tj. szkolenia, grupa zakupowa, wydawanie certyfikatów, promowanie naszych członków i wiele innych.

 

 1. Czy związek będzie polecał klientom swoje firmy?

Prawdopodobnie tak. Szczególnie te firmy, które otrzymają rodzaj certyfikatu, czyli przejdą pewną weryfikację. Chcemy, żeby te firmy były promowane w środowiskach projektantów czy generalnych wykonawców. Mamy w planach nawiązanie relacji z tego typu organizacjami.

 

 1. Czy władze związku otrzymują wynagrodzenie?

Nie, praca we władzach jest pracą społeczną. Zarówno członkowie zarządu jak i członkowie rady nadzorczej nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

 

 1. Na co przeznaczane są składki?

Składki przeznaczane są tylko i wyłącznie na działalność statutową, czyli na takie działania, które wspierają rozwój branży i firm członkowskich.

 

 1. Czy związek może prowadzić działalność gospodarczą?

Tak, Związek może prowadzić działalność gospodarczą i generować dochody, ale te dochody nie mogą być rozdzielane pomiędzy członków. Pieniądze te mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na działania statutowe.

 

 1. Czym się różni związek od stowarzyszenia?

Do związku należą przede wszystkim firmy, czyli podmioty gospodarcze, a do stowarzyszenia tylko osoby prywatne. Oznacza to, że jeśli firma zapisze się do związku, to wszyscy jej pracownicy mają prawo do uczestnictwa we wszelkich aktywnościach związku.

 

 1. Kto może należeć do związku?

Wykonawcy, sklepy detaliczne, dystrybutorzy, producenci i wszystkie firmy, które są związane z branżą pokryć podłogowych. Mogą to być firmy 1-osobowe jak i większe kilkuset osobowe podmioty.

 

 1. Czy działacie na terenie całego kraju?

Tak, jak widać po członkach założycielach, reprezentujemy wszystkie regiony Polski. Przedstawiciele władz związku również są rozlokowani w różnych częściach naszego kraju.

 

 1. Czy w związku będzie można kupować produkty?

Nie, nie jesteśmy podmiotem handlowym czy usługowym, tylko skupiamy firmy tym się zajmujące.

 

 1. Czy jeśli moja firma jest w związku, to może się chwalić przed klientami, jest jego członkiem?

Oczywiście, że tak. Każdy członek z chwilą przystąpienia do związku może na swoich materiałach reklamowych i stronie internetowej używać logotypu i nazwy naszego związku.

 

 1. Mam firmę 5-osobową. Czy jeśli zapiszę się do związku, to wszyscy moi pracownicy będą mogli też należeć?

Tak, wszyscy pracownicy mogą uczestniczyć we życiu związku, natomiast prawo głosu na walnym zebraniu przysługuje tylko jednej upoważnionej do tego osobie.

 

 1. Czy będzie można skorzystać z porady prawnej w związku?

Tak, będzie można otrzymać wstępną konsultację dotyczącą jakiegoś problemu, a także skorzystać z preferencyjnych warunków zaoferowanych przez Kancelarie Masiota, z którą związek podjął współpracę.

 

 1. Jakie są cele związku?

Przede wszystkim chcemy stworzyć lepsze warunki działalności dla naszych członków, głównie poprzez stworzenie większej przewagi konkurencyjnej na rynku. Chcemy to robić poprzez dostęp do wiedzy, lepszych produktów, niższych cen, certyfikatów i innych ważnych czynników.

 

 1. Czy do związku może należeć firma zajmująca się tylko usługami?

Tak, może to być firma jednoosobowa, jak i kilkudziesięcioosobowa, która zajmuje się tylko usługami, a także firma, która zajmuje się tylko handlem.

 

 1. Ile wynoszą składki?

Dla firm zatrudniających do 5 osób – 300 zł rocznie, do 20 osób 600 zł, a powyżej 20 osób 900 zł. Całość kwoty można zaliczyć jako koszt prowadzenia działalności. Jeśli firma przystąpi w trakcie roku, to składka naliczana jest tylko w części, proporcjonalnie do okresu uczestnictwa.

 

 1. Jak można się zapisać do związku?

Wystarczy wypełnić formularz, który jest na stronie związku (http://www.zwiazekpp.pl/en/dolacz-do-nas) i czekać na decyzję zarządu związku.

 

 1. Jak wygląda struktura organizacji?

Najważniejszym organem jest Walne Zebranie, czyli spotkanie przedstawicieli wszystkich firm członkowskich. Potem mamy Zarząd Związku, który jest wybierany przez Walne Zebranie. Jest także Rada Nadzorcza oraz rada Konsultacyjna przy Zarządzie.

 

 1. Czy członkowie związku mogą się z niego wypisać?

Tak, każdy członek ma do tego prawo w każdej chwili bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji, poza utratą przywilejów związanych z przynależnością do organizacji.