Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej PZHiUBPP

Skład Rady Nadzorczej PZHiUBPP
  • Przewodniczący:
    • Małgorzata Kuczyńska-Cichocka - firma Parkiety Kuczyńskiego oraz rzeczoznawca i biegły sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego w Kaliszu
  • Członkowie Rady Nadzorczej:
    • Cezary Brożek - firma Goser-Bwm
    • Krzysztof Kowalski - firma ESKA Kowalscy