Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Skład Rady Nadzorczej:
  • Przewodniczący: Krzysztof Ostrowski - ROBI
  • Cezary Brożek - GOSER - Członek Ray Nadzorczej
  • Lesław Kowalski - LARGO - Członek Rady Nadzorczej