Krzysztof Ostrowski ROBI - Przewodniczący

Cezary Brożek GOSER - Członek Rady Nadzorczej

Lesław Kowalski LARGO - Członek Rady Nadzorczej