Zarząd Związku

Tomasz Urbański - Prezes Zarządu

Magdalena Brzezińska - Wiceprezes Zarządu

Ireneusz Pajduszewski - Członek Zarządu